Baile / Home

Fáilte go suíomh gréasáin Chomharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta.

“Traidisiún, Teanga, Todhchaí – Seirbhís forbartha pobail a sholáthar don phobal trí chéile i nGaeltacht Mhúscraí chun leasa an cheantair áitiúil, le buanú agus caomhnú na Gaeilge, agus cur chun cinn an traidisiúin i gcroílár ár réimse oibre i gcónaí.” – ráiteas misin Chomharchumann Forbartha Mhúscraí.

Eagras forbartha pobail é an Comharchumann a fheidhmíonn chun leasa an phobail áitiúil i nGaeltacht Mhúscraí, Co. Chorcaí. Tá an Comharchumann ann chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt pé slí is féidir do na grúpaí pobail agus coistí deonacha atá gníomhach sa cheantar áitiúil. Tugtar cúnamh agus tacaíocht i dtaobh na Gaeilge ach go háirithe, ach chomh maith leis sin tugtar cúnamh i dtaobh eolas agus rochtain ar fhoinsí maoinithe, cúrsaí/oiliúint, cúnamh le foirmeacha iarratais, bolscaireacht, s.rl.

Welcome to Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta’s website.

“Tradition, Language, Future – To provide a community development service to the entire community in the Múscraí Gaeltacht in the interest of the local area, with the continuance and preservation of the Irish language, and promotion of tradition central to all aspects of our work.” – Comharchumann Forbartha Mhúscraí’s mission statement.

The Comharchumann is a community development co-operative which operates in the interest of the local community in the Múscraí Gaeltacht area, Co. Cork. The Comharchumann is there to provide assistance and support where possible to the voluntary committees and community groups active in the local area. In particular, the Comharchumann provides support with regards the Irish language, but also provides assistance in relation to information on and access to funding sources, courses/training, help with application forms, publicity, etc.

cropped-screen-shot-2016-06-02-at-15-43-02.png

Advertisements

Féile Foghlama Fadsaoil 2018

– Lifelong Learning Festival 2018  – Tuilleadh eolais / Further info…… Dé Luain 19ú Márta / Monday 20th March Ceardlann Rince le Shane Creed / Dancing Workshop with Shane Creed  Ionad Áise, Réidh na nDoirí @ 7:30pm Glac páirt i gceardlann fuinniúil leis an rinceoir cumasach Shane Creed. Díreofar sa cheardlann ar bhun-chéimeanna an rince … Continue reading

Oíche Fhilíochta san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

– Beidh oíche fhilíochta le Ailbhe Ni Ghearbhuigh agus Colm Breathnach, le ceol ó Méabh Ní Bheaglaoich in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne ar an Aoine, 9ú Márta @ 8:30in. Saorchead isteach! Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne will host a poetry night with Ailbhe Ni Ghearbhuigh and Colm Breathnach, … Continue reading

Rí-rásaíocht Chonaire Slí Gaeltacht Mhúscraí

– Slí Gaeltacht Mhúscraí Ultra Trail Race – An Satharn seo, 3ú Márta, tabharfaidh reathaithe uaillmhianacha ó cheann ceann na tíre faoi slí siúlóide áitiúil Slí Gaeltacht Mhúscraí do dhúshlán na rí-rásaíochta bliantúil. Ag tosnú sa Chaolchoill, don dara bliain anois taistealóidh Rí-rásaíocht Chonaire Slí Gaeltacht Mhúscraí thar cosán Slí Béara-Breifne ar feadh 70km, ag … Continue reading

Ranganna Gaeilge / Irish Classes

– Beidh cúrsa Gaeilge 5 seachtaine ag tosnú san Ionad Áise, Ré na nDoirí ar an gCéadaoin, 28ú Feabhra @ 8:30-9:30in. Oiriúnach do dhaoine le roinnt Gaeilge acu cheana ach easpa muiníne acu ina gcumas labhartha, an-oiriúnach dóibh siúd a dhein na ranganna roimh Nollag. Costas iomlán €20 nó €5 sa tseachtain ‘íoc mar a théann tú’. … Continue reading

Ranganna Cniotála, Fuála & Cróise

Beidh ranganna cniotála, fuála agus cróise ag tosnú san Ionad Áise, Réidh na nDoirí ar an Luan, 19ú Feabhra @ 10:30rn – 12:30in. Costas laethúil €5 an duine a bheidh i gceist agus beidh tae, caife agus brioscaí ar fáil. Glaoigh ar Helen 086 309 1163 nó  Eileen 087 689 2806  chun áit a chur … Continue reading

Campaí Cócaireachta do Dhaltaí Bunscoile

– Mar chuid d’imeachtaí Bliain na Gaeilge 2018 tá dhá champa cócaireachta aon lae do dhaltaí bunscoile (rang 2-rang 6) á eagrú ag an gComharchumann. Reáchtálfar na campaí go hiomlán trí mheán na Gaeilge! Beidh na campaí ar siúl i Scoil Mhuire, Béal Áthan Ghaorthaidh ar an Déardaoin 15ú agus Aoine 16ú Feabhra, 10:00rn-3:00in. Caithfear ainmneacha … Continue reading

Imbolc 2018

  Imbolc 2018 – Eolas agus Aíonna Beidh Imbolc 2018, comhdháil inspioráideach na Gaeilge, ar siúl ar an Satharn, 10ú Feabhra in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne. Is tionól aon lae é seo agus beidh Gaeilgeoirí iontacha suimiúla ag caint ann arís i mbliana, daoine a bhfuil obair agus taighde ceannródaíoch ar … Continue reading