Cruinniú Poiblí / Public Meeting

Cruinniú Poiblí i gCúil Aodha

Tá cruinniú poiblí eagraithe ag Coiste Bóithre Chúil Aodha le bheith ar siúl in Áras Éamonn Mac Suibhne (an Halla) ar an Déardaoin, 2ú Feabhra @ 7:30in. Díreofar ag an gcruinniú ar na hábhair imní tromchúiseacha atá tagtha chun solais maidir le togra leagadh cábla an ESBI agus an slí ina bhfuil an bóthar faoi láthair.

Public Meeting in Cúil Aodha

Coolea Roads Committee have called a public meeting which will be held in Áras Éamonn Mac Suibhne (community hall) on Thursday, 2nd February @ 7:30pm. The meeting will address serious concerns which have arisen regarding the ESBI cable laying project and the current condition of the road.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s