Rothaíocht Mick Dineen

The Annual Mick Dineen Cycle

Beidh Rothaíocht Mick Dineen ar siúl ar an Domhnach, 6ú Lúnasa. Beidh bealach 100km agus 135km ar fáil do rothaithe, ag trasnú idir Chorcaigh agus Ciarraí. Táille iontrála €10 do dhaoine fásta, le daoine faoi 18 saor in aisce. Fágfaidh an rothaíocht ón Áras i mBéal Átha’n Ghaorthaidh ar a 9:00rn an mhaidin sin. Cláraigh ar líne anois ag https://sirius.eventmaster.ie/event/QWyTnKSOy nó beidh deis ag daoine clárú ó 8:00rn maidin na rothaíochta.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus léarscáileanna féach www.valleywheelerscc.com. Glacaigí pairt i lá thar a bheith taithneamhach ag tabhairt deis do rannpháirtithe éacht ann féin a bhaint amach.

The annual Mick Dineen Cycle will be held on Sunday 6th August. This year’s cycle will include a 100km and 135km route, crossing between the scenic Cork and Kerry mountains. €10 entry fee for adults, with under 18s free of charge. The cycle will leave from the Áras in Béal Átha’n Ghaorthaidh at 9:00am that morning. Register online now at https://sirius.eventmaster.ie/event/QWyTnKSOy or register from 8:00am on Sunday morning.

For more info and maps see www.valleywheelerscc.com. Come along for a really enjoyable day out, offering participants a great sense of achievement.

Screen Shot 2017-07-31 at 12.25.24.png

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s