Cúrsa san Fhorbairt Pobail

Community Development Course

An mbeadh suim agat tabhairt faoi chúrsa san Fhorbairt Pobail anseo i Múscraí an bhliain seo chugainn??

Bunchúrsa Forbartha Pobail atá sa chúrsa seo. Féachann sé ar na fachtóirí sóisialta, stairiúla, eacnamaíocha agus cultúrtha a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt aon phobail. Tá sé oiriúnach d’éinne atá ag obair sa phobal cheana féin (nó d’éinne atá ag smaoineamh ar ghairm sa réimse seo) agus cáilíocht fhoirmiúil á lorg acu. Is féidir dul ar aghaidh ón gcúrsa seo go cúrsaí céime ar nós BA san Fhorbairt Pobail i CIT.

Tá an modúl leibhéal 5 seo mar chuid de thogra píolótach um oideachas pobail de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus tá sé saor in aisce do rannpháirtithe.

Bígí linn ag tráthnóna eolais agus chlárúcháin san Ionad Áise, Ré na nDoirí ar an Déardaoin, 30ú Samhain @ 7:30in.

_____________

Would you be interested in undertaking a course in Community Development here in Múscraí next year??

This course is an introduction to Community Development. It examines the social, historical, economic and cultural factors that affect the development of any community. It is ideally suitable for anyone already working in the community (or anyone who is thinking of a career in this area) and wants a formal qualification. It is also a stepping stone to degree courses such as the BA in Community Development at CIT.

This level 5 module is part of a CETB community education pilot project and is free to participants.

Join us for an information and registration evening in the Ionad Áise, Ré na nDoirí on Thursday, 30th November @ 7:30pm.

Screen Shot 2017-11-23 at 16.27.28


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s