Togra Adhmadóireachta / Community Woodwork Project

Woodwork Project

Tá fir agus mná i nGaeltacht Mhúscraí á lorg chun tabhairt faoi thogra adhmadóireachta pobail, trí mheán na Gaeilge, a bheidh á reáchtáil go háitiúil saor in aisce, i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Tosnóidh an togra san athbhliain, ag brath ar éileamh.

Mar chuid den togra seo tiocfaidh an grúpa le chéile uair sa tseachtain (ar feadh thart ar 3 uair a’ chloig) thar tréimhse ocht seachtaine agus é mar sprioc acu roinnt cathaoireacha adhmaid a dhéanamh. Ansan cuirfear roinnt focail, frásaí nó blúirí filíochta Gaeilge ar na cathaoireacha, de réir mar a roghnaíonn an grúpa féin. Tabharfar ‘cathaoireacha comhrá’ orthu seo agus nuair a bheidh siad críochnaithe cuirfear in áiteanna poiblí sa cheantar iad chun éinne a shuíonn síos orthu a spreagadh chun aon bhlúire Gaeilge atá acu a labhairt.

Braithfidh an cúrsa seo ar éileamh go háitiúil agus dá réir sin iarrtar ar dhaoine a gcuid spéise ann a léiriú leis an gComharchumann ag 026 40877, 083 191 5432 nó julia@cfmteo.com.

__________________________

We’re currently looking for men and women in the Múscraí Gaeltacht to take part in a free community based woodwork project which will be run in the local area, primarily through Irish, in conjunction with the Cork Education and Training Board. Subject to demand, this project will begin in the new year.

The project will see the group coming together one evening per week (for approx 3hrs) over a period of eight weeks to work on a project to make wooden chairs which will then be inscribed with Irish language words, phrases or poetry, as the group decides. These chairs will be called ‘cathaoireacha comhrá’ or ‘conversation chairs’ and, once completed, will be placed in public places to encourage those who sit down to use their cúpla focal.

This project going ahead depends on local demand and those interested in taking part are therefore asked to contact the Comharchumann on 026 40877, 083 191 5432 or julia@cfmteo.com.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s