Féile Foghlama Fadsaoil 2018

– Lifelong Learning Festival 2018  –

Screen Shot 2018-03-08 at 14.25.46

Tuilleadh eolais / Further info……

Dé Luain 19ú Márta / Monday 20th March

Ceardlann Rince le Shane Creed / Dancing Workshop with Shane Creed 

Ionad Áise, Réidh na nDoirí @ 7:30pm

Glac páirt i gceardlann fuinniúil leis an rinceoir cumasach Shane Creed. Díreofar sa cheardlann ar bhun-chéimeanna an rince ar an sean-nós.

Take part in an energetic dancing workshop with the talented dancer Shane Creed. The worksop will focus on the basics of sean-nós dancing.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

Dé Máirt 20ú Márta / Tuesday 20th March

Ceardlann Fhilíochta le Gabriel Fitzmaurice / Poetry Workshop with Gabriel Fitzmaurice

An Ionad Lae, Baile Mhúirne @ 2:00-3:30pm

Ceardlann fhilíochta trí mheán na Gaeilge le file aitheanta Chiarraí, Gabriel Fitzmaurice. Éachtaint phraiticiúil ar conas féith na cruthaitheachta agus bua na scríbhneoireachta ionainn a spreagadh agus a mhúscailt chun píosaí filíochta a chumadh bunaitheacht ar gnáthaimh laethúil an tsaoil.

Irish language poetry workshop with renowned Kerry poet, Gabriel Fitzmaurice. Gain a practical insight in how to draw out our inner creativeness and writing skills so as to compose some poetry based on everyday occurences.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

 

Léamh Filíochta le Gabriel Fitzmaurice / Poetry Reading with Gabriel Fitzmaurice

Leabharlann Bhaile Mhúirne (Ballyvourney Library) @ 6:30-7:30pm

Éist le file aitheanta Chiarraí, Gabriel Fitzmaurice, ag léamh blúirí filíochta Gaeilge agus Béarla dá chuid i dtimpeallacht suaimhneach na leabharlainne.

Listen to renowned Kerry poet, Gabriel Fitzmaurice, reading some of his Irish and English poetry in the relaxing surroundings of the library.

Eolas/Info: An Leabharlann 026 45767

 

Déardaoin 22ú Márta / Thursday 22nd March

Itheachán Sláintiúil agus Scíth le Brenda Rathcliffe / Healthy Eating and Relaxation with Brenda Rathcliffe 

Cuan Barra, Béal Átha’n Ghaorthaidh @ 7:30pm

Éachtaint ar an tábhacht atá le hitheachán sláintiúil agus scíth. Le roinnt athruithe simplí i nósanna itheacháin feicfear feabhsuithe i leibhéil fuinnimh. Foghlaim conas borradh a thabhairt dod’ chóras imdhíonachta, codhladh níos fearr, agus tinnis díleácha a laghdú. Foghlaim roinnt teicnící scíthe éasca chomh maith chun dul i ngleic le strus an tsaoil le taitneamh a bhaint as stíl mhaireachtála níos sona.

Gain an insight into the importance of healthy eating and relaxation. Make simple changes in eating habits to see improvements in energy levels. Learn to boost your immune system, sleep better, and reduce digestive complaints. You will also learn easy relaxation techniques to combat stress and enjoy a happier lifestyle.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

 

Ióga agus Folláine le Gus McCarthy / Gentle Yoga and Wellbeing with Gus McCarthy 

Cois Cille, Cill na Martra @ 7:30pm

Glac páirt i seasaimh ióga agus síneadh éasca, mar aon le hanálú ióga domhain agus scíth chun do chorp a scaoileadh agus d’intinn a chiúnú. Tá sé seo oiriúnach do gach aoisghrúpa agus gach leibhéal corpacmhainne, agus is féidir tabhairt faoi ag suí ar chathaoir. Caith éadaí compórdach agus bíodh mata ióga nó tuáille agat.

Partake in easy stretches and yoga postures, along with deep yoga breathing and relaxation to loosen your body and calm your mind. This is suitable for all ages and fitness, as it can be done in a chair if required. Wear loose clothing and bring a yoga mat or towel with you.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

Dé hAoine 23ú Márta / Friday 23rd March

Séamus Creagh – Taispeántas Grianghrafadóireachta / Séamus Creagh – Photographic Exhibition

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne @ 7:30pm

Osclóidh ceoltóir agus déantóir fliúite, Hammy Hamilton taispeántas grianghrafadóireachta bunaithe ar shaol an cheoltóra Séamus Creagh. Beidh ceolchoirm Séamus Creagh Retrospective ar siúl san amharclann tar éis oscailt an taispeántais (Beidh táille iontrála le híoc don cheolchoirm).

Musician and flute-maker, Hammy Hamilton will officially open a photographic exhibition based on the life and times of renowned musician Séamus Creagh. The Séamus Creagh Retrospective concert will take place in the auditorium after the opening of the exhibition (Entry fee payable for the concert).

Eolas/Info: Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh 026 45733

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí ar siúl i Maigh Chromtha & Múscraí anseo thíos / Full list of events held in Macroom & Múscraí available to download below

Macroom & Múscraí Lifelong Learning Festival 2018

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s