Seisiún Eolais / Information Session

Coláiste Samhraidh Baile Mhúirne

An bhfuil cónaí ort i bparóiste Bhaile Mhúirne nó Chill na Martra? An mbeadh spéis agat daltaí samhraidh a choimeád i do thigh (samhradh 2019)? Bígí linn ag seisiún eolais áit ina bpléifear an méid a bheidh i gceist, na tacaíochtaí atá ar fáil s.rl. Beidh ionadaithe i láthair ó Chomharchumann Forbartha Mhúscraí, an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus Gael Linn chun comhairle a chur ar fáil agus ceisteanna a fhreagairt.
Do you live in Baile Mhúirne or Cill na Martra parish? Would you be interested in keeping Irish students in your home during the summer months (summer 2019)? Join us at an information session where we’ll discuss the work involved, the supports available etc. Representatives from Comharchumann Forbartha Mhúscraí, the Department of Culture, Heritage & the Gaeltacht, Údarás na Gaeltachta and Gael Linn will be present on the night to offer advice and answer questions.
Cathain/When?
Dé Céadaoin 2ú Bealtaine/ Wednesday 2nd May @ 8pm
Cén Áit/Where?
Óstán Ghobnatan, Baile Mhúirne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s