Coiste Stiúrtha

Steering Committee

Seo a leanas Coiste Stiúrtha an Chomharchumainn don bhliain 2016/17

The Comharchumann’s Steering Committee for the year 2016/17 is as follows

Cathaoirleach / Chairperson

  • Diarmuid Ó hÉalaithe (Cúil Aodha)

Leaschathaoirleach / Vice Chairperson

  • Eilís Ní Shúilleabháin (Cúil Aodha / Baile Mhúirne)

Cisteoir / Treasurer

  • Seán Ó Cuill (Cill na Martra/Cúil Aodha)

Rúnaí / Secretary

  • Colmán Ó Ceallaigh (Cúil Aodha)

Leas-Rúnaí / Deputy Secretary

  • Gearóid Ó hÉalaithe (Cill na Martra)

Baill eile / Other members

  • Gearóid Mac Suibhne (Cill na Martra)
  • Diarmuid Ó Cuill (Cúil Aodha)
  • Seosamh Ó Lorcáin (Béal Átha’n Ghaorthaidh)
  • Tomás Ó hAodha (Baile Mhic Íre)

Toghadh na baill agus na hoifigigh thuas ag cruinniú cinn bhliana an Chomharchumainn ar an 1ú Samhain 2016.

The members and officers above were elected at the Comharchumann’s annual general meeting on the 1st November 2016.