Clár an Earraigh san Ionad Cultúrtha

Tá Clár an Earraigh 2018 fógartha le déanaí ag Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne agus neart imeachtaí éagsúla ar siúl ann sna míonna le teacht. Tuilleadh eolais ag 026 45733.

******************

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsgh, Baile Mhúirne has recently launched it’s Spring Programme of Events 2018 and they have a wide variety of events on offer there throughout the coming months. Further info from 026 45733.

Screen Shot 2018-01-16 at 15.26.53.png

 

Screen Shot 2018-01-16 at 15.27.10

 

Advertisements

Togra Adhmadóireachta / Community Woodwork Project

Woodwork Project

Tá fir agus mná i nGaeltacht Mhúscraí á lorg chun tabhairt faoi thogra adhmadóireachta pobail, trí mheán na Gaeilge, a bheidh á reáchtáil go háitiúil saor in aisce, i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Tosnóidh an togra san athbhliain, ag brath ar éileamh.

Mar chuid den togra seo tiocfaidh an grúpa le chéile uair sa tseachtain (ar feadh thart ar 3 uair a’ chloig) thar tréimhse ocht seachtaine agus é mar sprioc acu roinnt cathaoireacha adhmaid a dhéanamh. Ansan cuirfear roinnt focail, frásaí nó blúirí filíochta Gaeilge ar na cathaoireacha, de réir mar a roghnaíonn an grúpa féin. Tabharfar ‘cathaoireacha comhrá’ orthu seo agus nuair a bheidh siad críochnaithe cuirfear in áiteanna poiblí sa cheantar iad chun éinne a shuíonn síos orthu a spreagadh chun aon bhlúire Gaeilge atá acu a labhairt.

Braithfidh an cúrsa seo ar éileamh go háitiúil agus dá réir sin iarrtar ar dhaoine a gcuid spéise ann a léiriú leis an gComharchumann ag 026 40877, 083 191 5432 nó julia@cfmteo.com.

__________________________

We’re currently looking for men and women in the Múscraí Gaeltacht to take part in a free community based woodwork project which will be run in the local area, primarily through Irish, in conjunction with the Cork Education and Training Board. Subject to demand, this project will begin in the new year.

The project will see the group coming together one evening per week (for approx 3hrs) over a period of eight weeks to work on a project to make wooden chairs which will then be inscribed with Irish language words, phrases or poetry, as the group decides. These chairs will be called ‘cathaoireacha comhrá’ or ‘conversation chairs’ and, once completed, will be placed in public places to encourage those who sit down to use their cúpla focal.

This project going ahead depends on local demand and those interested in taking part are therefore asked to contact the Comharchumann on 026 40877, 083 191 5432 or julia@cfmteo.com.

 

Dippers ag teastáil i gCúil Aodha

Screen Shot 2017-12-12 at 11.00.43.png

Beidh ócáid fíor-thaitneamhach Dip na Nollag ar siúl i Linn Snámha Chonchúbhar Ó Laoghaire arís i mbliana agus tá snámhóirí á lorg chun tabhairt faoin dúshlán. Beidh an ‘Dip’ ar siúl tar éis Aifreann Lae Nollag i gCúil Aodha. D’éinne go bhfuil fonn orthu léimt isteach sa linn maidin lae Nollag agus roinnt airgid a bhailiú don linn snámha ag an am céanna, tá cártaí urraíochta agus tuilleadh eolais ar fáil ó Jerh 086 254 3377 agus Siobhán 087 927 4671.

The thoroughly enjoyable Christmas swim, Dip na Nollag will be held again this year in the swimming pool in Cúil Aodha (Linn Snámha Chonchúbhar Ó Laoghaire) and the committee are looking for eager volunteers to take the plunge. The Dip will be held after 10am Christmas Day Mass. For anyone who would like to jump in the pool that morning and help raise much needed funds for the upkeep of the pool, sponsorship cards and further information are available from Jerh 086 254 3377 and Siobhán 087 927 4671.

John Spillane san Ionad Cultúrtha

Screen Shot 2017-12-14 at 15.07.53

Beidh An Speal, John Spillane ar stáitse in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne ar an Aoine, 15ú Nollaig @ 8:30in. I dteannta leis ar stáitse beidh daltaí ó Scoil Chúil Aodha-Bharr d’Inse. Ticéid ar fáil ón Ionad Cultúrtha ag 026 45733.

John Spillane will perform in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne on Friday, 15th December @ 8:30pm for what will surely be a lively and entertaining gig. Students from Scoil Chúil Aodha-Bharr d’Inse primary school will join him on stage during the stage. Tickets available from the Ionad Cultúrtha on 026 45733.

Cúrsa san Fhorbairt Pobail

Community Development Course

An mbeadh suim agat tabhairt faoi chúrsa san Fhorbairt Pobail anseo i Múscraí an bhliain seo chugainn??

Bunchúrsa Forbartha Pobail atá sa chúrsa seo. Féachann sé ar na fachtóirí sóisialta, stairiúla, eacnamaíocha agus cultúrtha a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt aon phobail. Tá sé oiriúnach d’éinne atá ag obair sa phobal cheana féin (nó d’éinne atá ag smaoineamh ar ghairm sa réimse seo) agus cáilíocht fhoirmiúil á lorg acu. Is féidir dul ar aghaidh ón gcúrsa seo go cúrsaí céime ar nós BA san Fhorbairt Pobail i CIT.

Tá an modúl leibhéal 5 seo mar chuid de thogra píolótach um oideachas pobail de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus tá sé saor in aisce do rannpháirtithe.

Bígí linn ag tráthnóna eolais agus chlárúcháin san Ionad Áise, Ré na nDoirí ar an Déardaoin, 30ú Samhain @ 7:30in.

_____________

Would you be interested in undertaking a course in Community Development here in Múscraí next year??

This course is an introduction to Community Development. It examines the social, historical, economic and cultural factors that affect the development of any community. It is ideally suitable for anyone already working in the community (or anyone who is thinking of a career in this area) and wants a formal qualification. It is also a stepping stone to degree courses such as the BA in Community Development at CIT.

This level 5 module is part of a CETB community education pilot project and is free to participants.

Join us for an information and registration evening in the Ionad Áise, Ré na nDoirí on Thursday, 30th November @ 7:30pm.

Screen Shot 2017-11-23 at 16.27.28

Éigse Dhiarmuidín 2017 ag teannadh linn

Éigse 2017_poster

Níl ach seachtain fágtha go dtí go mbeidh Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin 2017 ar siúl. Tosnóidh imeachtaí na hÉigse ar an Déardaoin, 30ú Samhain agus leanfaidh an fhéile bhliantúil ar aghaidh go dtí an Domhnach, 3ú Nollaig.

Mar is gnáth, tá réimse leathan imeachtaí ar siúl i rith na deireadh seachtaine le rud éigin éagsúil a oirfidh do gach éinne. Bígí cinnte aghaidh a thabhairt ar Chúil Aodha agus Baile Mhúirne i rith na deireadh seachtaine chun páirt a ghlacadh sa spórt is spraoi, comhluadar is ceol.

Tuilleadh eolais ag –  http://eigse.ie/

Ranganna Gaeilge / Irish Classes

Screen Shot 2017-11-10 at 12.24.41

Beidh cúrsa Gaeilge 5 seachtaine ag tosnú san Ionad Áise, Ré na nDoirí ar an gCéadaoin, 22ú Samhain @ 8:30-9:30in. Beidh na ranganna seo oiriúnach do dhaoine le roinnt Gaeilge acu cheana ach easpa muiníne acu ina gcumas labhartha. Costas iomlán €20. Caithfear clárú leis an gComharchumann faoin Luan, 20ú Samhain!

 A 5 week Irish language course will start in the Ionad Áise, Ré na nDoirí on Wednesday, 22nd November @ 8:30-9:30pm. Suitable for those who have some Irish already but lack the confidence to speak it. Course fee €20. Register by Monday, 20th November to secure your place!

Tuilleadh Eolais/Further Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432 / julia@cfmteo.com.

Danú san Ionad Cultúrtha (18/11)

Danú

Beidh an grúpa ceoil iomráiteach Danú ar stáitse in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne ar an Satharn, 18ú Samhain @ 8:30in. Mar chuid den ghrúpa seo tá Benny McCarthy (bosca ceoil), Oisín McAuley (fidil, viola, guth), Éamonn Doorley (basúcaí, guth), Ivan Goff (piobaí, fliúit, feadóg stáin), Tony Byrne (giotár, guth) agus gan dabht an bhean áitiúil Nell Ní Chróinín (guth, fliúit, feadóg stáin).

Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun ticéid a chur in áirithe glaoigh ar an Ionad ag 026 45733.

 

The renowned traditional music group Danú will take to the stage in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne on Saturday, 18th November @ 8:30in. This group includes Benny McCarthy (accordian), Oisín McAuley (fiddle, viola, vocals), Éamonn Doorley (bouzouki, vocals), Ivan Goff (pipes, flute, tin whistle), Tony Byrne (guitar, vocals) and of course our very own Nell Ní Chróinín (vocals, flute, tin whistle).

For further info or to reserve tickets please contact the Ionad on 026 45733.

Taispeántas Ealaíne san Ionad Cultúrtha

Screen Shot 2017-11-09 at 11.44.55

Osclófar taispeántas ealaíne de chuid an Athar Diarmuid Ó Riordáin in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh ar an Déardaoin, 9ú Samhain @ 7:30in. Beidh an taispeántas á oscailt go hoifigiúil ag Peadar Ó Riada le ceol ó Chór Chúil Aodha. Leanfaidh an taispeántas ar aghaidh go dtí an 16ú Nollaig.

an art exhibition by Father Diarmuid Ó Riordáin will open in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne on Thursday, 9th November @ 7:30pm. The exhibition will be officially opened by Peadar Ó Riada with music by Cór Chúil Aodha. The exhibition will continue until the 16th December.

Screen Shot 2017-11-09 at 11.45.11.png